Ağrı Bozukluğu

 

Ağrı bozukluğu, bedende bir veya daha fazla yerde ağrı ve buna odaklanma ile bu durumun klinik önem göstermesiyle karakterizedir. Dünya Sağlık Örgütünün hastalık sınıflamalarına göre (ICD-10) bu ağrının duygusal çatışmalar ve psikososyal sorunlarla ilişkili olması gerekir. Amerikan Psikiyatri Birliği ise ağrının nedeninin psikolojik nedenler, genel tıbbi nedenler veya her ikisinin birlikte olabileceğini kabul etmektedir.
Psikojenik ağrının önde gelen özelliği ağır ve uzun süreli olmasıdır. Ağrı gerçekte doku hasarının belirtisidir. Psikojenik ağrıda doku hasarı olmaz. Ağrılar, dokunma ve ağrı hissinin olmaması ve karıncalanma yanma gibi hislerle beraber olabilir. Bunu açıklayacak dâhili veya cerrahi bir neden ya bulunmaz ya da şikâyet düzeyi ile orantılı değildir. Hastanın bu tanıyı alabilmesi için ağrının belirgin sıkıntıya, toplumsal ya da mesleki açıdan işlevselliğin bozulmasına neden olması gerekir. Ayrıca ağrının başlangıcı şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etmenlerin önemli olduğu kanısına varılmalıdır.