Öz güven eksikliği

 

Kişinin gündelik hayatında ortaya çıkan sorunlarla olumlu ve gerçekçi başetme becerisi ve kişinin yeteneklerinin, becerilerinin farkında olmasını özgüven olarak tanımlanabilir.
Özgüven eksikliği kişinin sorunlar karşısında kaygı yaşamasına ve problem çözmede yetersiz davranışlar yaşamasına neden olur. Özgüven sorunu yaşayan kişiler çekingen kişilik özelliği gösterirler, atılgan ve risk alabilen bir yapıdan uzaktırlar. Kendilerini değerlendirirken yeteneklerini ve kişiliklerini aşağılama ve yetersiz görme eğilimindedirler. Olaylara bakış açıları çarpıtmalarla yüklüdür, bir hataları olduğunda kendilerini tamamen suçlu görme eğilimde davranabilirler “Bütün hepsi benim suçum” diye düşünebilirler. Olumsuz olayları görürken olumluları görmeme eğilimindedirler “Bu işte başarısız olursam patron terfimi geri alır”. Bir başarısızlık durumunda kendilerini tamamen kötü değerlendirirler, etiketlerler “Ben aptalın tekiyim, akıllı olsam bu başıma gelmezdi”. Diğer insanların söylediği olumlu cümleler ve iltifatlara inanmama eğilimindedirler “Sırf kalbimi kırmamak için güzel olduğumu söylüyor” gibi.