Sosyal Fobi

 

Sosyal Fobi; tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği bir ya da birden fazla toplumsal durumdan veya bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir kaygı-huzursuzluk-korku duyma hali. Kişi, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar  ya da kaygı belirtileri gösterir. Kişi, korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir. Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır yahut da yoğun kaygı veya sıkıntıyla bunlara katlanılır. Kaçınma, huzursuz beklenti ya da korkulan durumlarda sıkıntı duyma halleri, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki ya da eğitimle ilgili işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini veya ilişkilerini bozar ya da belirgin bir sıkıntıya yol açar.