Obsesif-Kompulsif-Bozukluk (Takıntılar ve Zorlantılar)

 

Obsesyonlar (takıntılar):

 

Takıntılar; kaygı ve sıkıntıya yol açan, kişi tarafından saçma bulunan, inatçı ve zorlayıcı düşünce, fikir, dürtü ve hayallerdir. Örneğin insanların ellerinin kirli ve mikroplarla bulaşık olduğunu düşünen kişi birlikte yaşadığı insanlar için de aynı şeyi düşünmektedir. Kişi bu düşüncelerin kendi iradesi altında olmadığını bilir. Kişi bu insanların temiz olduklarını bilse bile saçma bulduğu bu düşünce sürekli kafasını kurcalamaya devam eder. Kişiler bu düşünce ve dürtüleri bastırmaya veya yok saymaya çalışırlar veya bunları bir başka düşünce veya hareketle (yani kompulsiyonla) gidermeye çalışırlar. Kişi bu takıntısını zihninden uzaklaştırmaya çalışır veya sık sık ellerini yıkar.

 

Kompulsiyonlar (zorlantılar):

 

Zorlantılar; tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlerdir. Tokalaşmakla ellerinin kirlendiğini düşünen bir kişi sürekli ellerini yıkar. Amaçları herhangi bir zevk veya mutluluk sağlamak değil, obsesyona eşlik eden sıkıntıyı azaltmak ya da korkulan bir durum veya olayı engellemektir. Ellerini bu derece sık yıkamak kişinin hoşuna gitmemektedir, amacı elinin kirlendiğine dair olan sıkıntısını azaltmaktır. Zorlantılar açıkça abartılıdır ve amaçladıkları şeyle aralarında mantıksal bağlantıları yoktur.