En büyük mutluluk, mutsuzluğun kaynağını bilmektir
Dostoyevski

Masraf

 
 

Tedavi masraflarını kim karşılıyor?

 

Tedavi ücretinin karşılanması sağlık sigortanıza bağlı. Ilk görüşmede arzu ettiğiniz tüm bilgiler size verilecektir. Size bu konuda ilk görüşmeden önce temel bilgi verme amacıyla aşağıda beraber çalıştığımız sağlık sigortalarının ücret üstlenme yöntemleri listelenmiştir.

 

Kanuni sağlık sigortalı

 

Kanuni sağlık sigortalarıyla beraber çalısma müsademiz (lisansımız) olmadığından kanuni sağlık sigortalarından sadece tanınmış masraf tazmini (Kostenerstattungsverfahren) yöntemiyle ücret üstlenme imkanımız var.

 

Masraf Tazmini

 

Bugün Uzm. Kl. Psikologlara kanuni sağlık sigortalarınla çalışmak için müsade (lisans) bekleme süresi bir kaç yıl sürüyor. Bunun nedeni devlet tarafından çalışma müsadesinin küçük bir sayıyla kısıtlanmış olmasıdır. Bunun sonucunda ise psikoterapiye başvuran hastaların tedavilerine başlanması uzun süre mümkün olmamakta ayrıca yeterli bakım ve yardım alma hizmeti görmeleri mümkün olmamaktadır .

 

Fakat yasa gereğince tedaviye başvuran hastanın bekleme süresi en fazla üç ay ve hatta acil durumlarda altı haftadan fazla beklemesi talep edilemez.

 

5. sosyal güvenlik kanunu gereğince 13. paragraf 3. maddeye göre her kanuni sigortalı hasta sigortasından emniyet altına alma sorumluluğuna (Sicherstelllungspflicht) göre en yakın zaman içinde, tıbbi uzmanca tedavi görmek hakkını taşıyor.

 

Bu hakkı hastalara tanıma gereğince yasa sigorta lisansı olmayan Uzm. Kl. Psikologlara bu durumlarda tedavi üstlenme imkanını veriyor. Çünkü bu psikokologlar lisansı olan psikologlarla aynı mesleki kalifiyeye ve çalışma ruhsatına sahibtirler (Approbation und Eintrag ins Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigung).

 

Aşağıda masraf tazmininin (Kostenerstattungsverfahren) başvuru işlemleri açıklanmıştır. Böylece ilk görüşmeden önce bilgi edinip gereken işlemlere başvurabilirsiniz.

 
 • 1. Sağlık sigortanızla kontak kurunuz.
  • Size yakın olan Uzm. Kl. Psikologların adreslerini isteyiniz.
 • 2. Uzm. Kl. Psikologlarla kontak kurunuz.
  • - Üç Uzm. Kl. Psk.dan tedaviye başlama hakkında bilgi alınız.
  • - Basvuru tarihini ve tedaviye başlama süresini not ediniz.
  • Link: Tedavi başvuru formülü
 • 3. Ev doktorunuzdan veya psikiyatristinizden psikoterapi için gerekli belgesi çıkarttırınız.
 • 4. Sigortanızdan bir şekle bağlı olmayan dilekçeyle tedavi masraflarını üstlenme için başvuru yapınız.
 • 5. Artı biz de size psikoterapi gerekli belgesi düzenliyoruz. Bu belgeyi yukardaki belgelerle birlikte sigortanıza iletiniz.
   

  Özel sigortalı

   

  Özel sigortalı hastaların tedavi masraf üstlenme yöntemi sigortayla olan sözleşme koşullarına bağlı. Bu yüzden sigortanızdan psikoterapi ödemeleri için özel anlaşma şartları hakkında bilgi alınız.

   

  Masraf (Sigortaya Bağlı Olmayan Kendi Ödeme)

   

  Mümkün olduğu kadar çabuk merkezimizde tedaviye başlamak ve bürokratik engellerle uğraşmak istemiyorsanız tedavi masraflarını kendiniz karşılayabilirsiniz. Bu durumda masraflar kararlaştırılmış psikoterapi ücret tarifesi üzerinden ödenir. Bir seansın ücreti 85 Euro tutuyor.

  Design und Realisierung:
  Wibke Kalinkat ( Design ) | Nils Fett ( Programmierung )